object(ErrorException)#9 (8) { ["message":protected]=> string(21) "Undefined offset: 124" ["string":"Exception":private]=> string(0) "" ["code":protected]=> int(8) ["file":protected]=> string(44) "/wwwroot/web/aio/JiQiRen/Controller/Anli.php" ["line":protected]=> int(157) ["trace":"Exception":private]=> array(4) { [0]=> array(6) { ["file"]=> string(44) "/wwwroot/web/aio/JiQiRen/Controller/Anli.php" ["line"]=> int(157) ["function"]=> string(12) "errorHandler" ["class"]=> string(12) "Parith\Error" ["type"]=> string(2) "::" ["args"]=> array(5) { [0]=> int(8) [1]=> string(21) "Undefined offset: 124" [2]=> string(44) "/wwwroot/web/aio/JiQiRen/Controller/Anli.php" [3]=> int(157) [4]=> array(13) { ["page"]=> &int(1) ["name"]=> string(14) "0-99-122-124-0" ["arr"]=> array(5) { [0]=> string(1) "0" [1]=> string(2) "99" [2]=> string(3) "122" [3]=> string(3) "124" [4]=> string(1) "0" } ["search"]=> array(5) { ["brandId"]=> int(0) ["industry"]=> int(99) ["application"]=> int(122) ["type"]=> int(124) ["pattern"]=> int(0) } ["applicationDao"]=> object(Imrobotic\Database\Application)#6 (15) { ["cfg_key"]=> string(5) "store" ["application":"Imrobotic\Database\Application":private]=> string(11) "application" ["application_new":"Imrobotic\Database\Application":private]=> string(15) "application_new" ["sth"]=> object(PDOStatement)#16 (1) { ["queryString"]=> string(51) "SELECT * FROM application_new WHERE 1 AND id = ? ;" } ["link"]=> object(PDO)#7 (0) { } ["table_name"]=> string(15) "application_new" ["table_alias"]=> string(0) "" ["pk"]=> string(2) "id" ["sql"]=> string(51) "SELECT * FROM application_new WHERE 1 AND id = ? ;" ["clauses"]=> array(7) { ["select"]=> string(1) "*" ["join"]=> string(0) "" ["where"]=> string(0) "" ["group"]=> string(0) "" ["having"]=> string(0) "" ["order"]=> string(0) "" ["limit"]=> string(0) "" } ["params"]=> array(0) { } ["last_clauses"]=> array(7) { ["select"]=> string(1) "*" ["join"]=> string(0) "" ["where"]=> string(20) " WHERE 1 AND id = ? " ["group"]=> string(0) "" ["having"]=> string(0) "" ["order"]=> string(0) "" ["limit"]=> string(0) "" } ["last_params"]=> array(1) { [0]=> int(122) } ["options"]=> array(8) { ["driver"]=> string(5) "mysql" ["host"]=> string(9) "127.0.0.1" ["port"]=> int(3306) ["dbname"]=> string(0) "" ["username"]=> string(4) "root" ["password"]=> string(0) "" ["charset"]=> string(7) "utf8mb4" ["options"]=> array(0) { } } ["server_options"]=> array(5) { [3]=> int(2) [19]=> int(2) [20]=> bool(false) [1000]=> bool(true) [1005]=> bool(true) } } ["equalCondition"]=> array(1) { ["video_state"]=> int(1) } ["likeCondition"]=> array(3) { ["industry"]=> int(99) ["application"]=> int(122) ["type"]=> int(124) } ["application2"]=> array(0) { } ["application"]=> bool(false) ["videos"]=> object(Parith\View\Helper\Paginator)#11 (6) { ["options"]=> array(7) { ["size"]=> int(21) ["range"]=> int(5) ["class"]=> string(10) "pagination" ["id"]=> string(10) "pagination" ["attributes"]=> array(1) { ["class"]=> string(10) "pagination" } ["prev_text"]=> string(7) "«" ["next_text"]=> string(7) "»" } ["_total":"Parith\View\Helper\Paginator":private]=> int(0) ["_page_total":"Parith\View\Helper\Paginator":private]=> float(0) ["_current":"Parith\View\Helper\Paginator":private]=> &int(1) ["_uri":"Parith\View\Helper\Paginator":private]=> string(0) "" ["__":protected]=> array(0) { } } ["noSelectedResult"]=> array(12) { [0]=> array(38) { ["id"]=> int(2316) ["video_time"]=> string(19) "2019-06-25 19:33:55" ["updated_at"]=> string(19) "2020-05-31 17:12:01" ["industry"]=> string(3) "|2|" ["application"]=> string(5) "|100|" ["technology"]=> string(0) "" ["video_four"]=> NULL ["video_title"]=> string(41) "金屬加工行業_弧焊_安川機器人" ["video_img"]=> string(33) "/industry/20170906/GYDkeQ33pw.jpg" ["video_brand"]=> int(59) ["video_name"]=> string(33) "/industry/20170906/jsfBSWmcQ5.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(10937) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(953) "

壓力容器內膽MAG焊接 

可適用于此應用的 安川機器人 型號有: MA1440;MA1400; MA2010等

應用; 激光焊接,弧焊

行業:金屬加工 焊接機器人

配套設備有: 機器人、焊槍、變位機、焊機、送絲機等設備相互協同運作以達到產品邊轉動邊焊接的效果

焊接行業通用解決方案推薦:推薦機器人:庫卡 KR5 ARC / 川崎 BA006N   推薦焊機:MEGMEET / KEMPPI   推薦焊槍:TBI / STABLE ARC

&


" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1237) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(11586) } [1]=> array(38) { ["id"]=> int(1943) ["video_time"]=> string(19) "2015-06-10 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 14:29:10" ["industry"]=> string(3) "|3|" ["application"]=> string(5) "|152|" ["technology"]=> string(5) "|159|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(47) "鑄造工業行業_鍛造/搬運_ABB機器人 8" ["video_img"]=> string(35) "/public/upload/video/ZZGYABB159.jpg" ["video_brand"]=> int(56) ["video_name"]=> string(60) "/video/zhuzaogongye/5duanzao/banyun/ABB/video/ZZGYABB159.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(12116) ["like"]=> int(1) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(127) "

行業:鑄造工業

應用:鍛造/搬運


" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1238) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(12583) } [2]=> array(38) { ["id"]=> int(1912) ["video_time"]=> string(19) "2015-05-10 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 07:47:33" ["industry"]=> string(3) "|3|" ["application"]=> string(5) "|151|" ["technology"]=> string(5) "|158|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(46) "鑄造工業行業_重力澆鑄_ABB機器人 4" ["video_img"]=> string(35) "/public/upload/video/ZZGYABB128.jpg" ["video_brand"]=> int(56) ["video_name"]=> string(61) "/video/zhuzaogongye/4zhonglizhuzao/jiaozhu/ABB/ZZGYABB128.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(11620) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(126) "

行業:鑄造工業

應用:重力澆鑄


" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1238) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(11924) } [3]=> array(38) { ["id"]=> int(99) ["video_time"]=> string(19) "2014-08-09 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 13:17:17" ["industry"]=> string(3) "|4|" ["application"]=> string(5) "|166|" ["technology"]=> string(5) "|168|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(64) "Fanuc Robot 發那科機器人 塑料加工 切割 激光切割 " ["video_img"]=> string(37) "/public/upload/video/sljgFanuc103.jpg" ["video_brand"]=> int(65) ["video_name"]=> string(64) "/video/suliaojiagong/2qiege/1jiguangqiege/fanuc/sljgFanuc103.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(17738) ["like"]=> int(1) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> NULL ["video_description"]=> string(0) "" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(981) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> NULL ["to_index"]=> NULL ["to_hot_app"]=> NULL ["to_hot_ind"]=> NULL ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(18346) } [4]=> array(38) { ["id"]=> int(1206) ["video_time"]=> string(19) "2015-04-25 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 09:48:55" ["industry"]=> string(3) "|2|" ["application"]=> string(5) "|122|" ["technology"]=> string(5) "|125|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(53) "金屬加工行業_精加工/拋光_安川機器人 2" ["video_img"]=> string(43) "/public/upload/video/JSJG Yaskawa115311.jpg" ["video_brand"]=> int(59) ["video_name"]=> string(69) "/video/jinshujiagong/4jingjiagong/4paoguang/yaskawa/Yaskawa115311.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(13795) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(130) "

行業:金屬加工

應用:精加工/拋光


" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1237) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(14139) } [5]=> array(38) { ["id"]=> int(171) ["video_time"]=> string(19) "2014-10-20 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 20:00:13" ["industry"]=> string(3) "|4|" ["application"]=> string(5) "|171|" ["technology"]=> string(5) "|172|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(48) "ABB 機器人 塑料加工 涂膠 涂膠 填料d" ["video_img"]=> string(35) "/public/upload/video/sljgABB175.jpg" ["video_brand"]=> int(56) ["video_name"]=> string(47) "/video/suliaojiagong/3tujiao/abb/sljgABB175.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "1" ["video_hits"]=> int(16761) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> NULL ["video_description"]=> string(0) "" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1238) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> NULL ["to_index"]=> NULL ["to_hot_app"]=> NULL ["to_hot_ind"]=> NULL ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(17360) } [6]=> array(38) { ["id"]=> int(2193) ["video_time"]=> string(19) "2015-10-30 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 13:32:36" ["industry"]=> string(3) "|7|" ["application"]=> string(5) "|193|" ["technology"]=> string(5) "|194|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(53) "木材/家具行業_木框噴涂_發那科機器人 1" ["video_img"]=> string(35) "/public/upload/video/mcjjFanuc2.jpg" ["video_brand"]=> int(65) ["video_name"]=> string(58) "/video/mucaijiaju/biaomianchuli/pentu/FANUC/mcjjFanuc2.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "1" ["video_hits"]=> int(11289) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(127) "

行業:木材/家具

應用:木框噴涂


" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(981) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(12330) } [7]=> array(38) { ["id"]=> int(2268) ["video_time"]=> string(19) "2019-06-25 19:33:55" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-02 02:44:21" ["industry"]=> string(3) "|5|" ["application"]=> string(5) "|180|" ["technology"]=> string(0) "" ["video_four"]=> NULL ["video_title"]=> string(47) "機床管理行業_機床上下料_ABB機器人" ["video_img"]=> string(33) "/industry/20170825/H45Z4ScpPn.jpg" ["video_brand"]=> int(56) ["video_name"]=> string(33) "/industry/20170825/mNDtSR54cd.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(11513) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(59) "

行業:機床管理

應用:機床上下料

" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1238) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(12670) } [8]=> array(38) { ["id"]=> int(2106) ["video_time"]=> string(19) "2015-11-29 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-05-31 14:06:09" ["industry"]=> string(3) "|3|" ["application"]=> string(5) "|153|" ["technology"]=> string(5) "|154|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(66) "鑄造工業行業_鑄件清理/去毛刺/發動機_ABB機器人 4" ["video_img"]=> string(35) "/public/upload/video/ZZGYABB336.jpg" ["video_brand"]=> int(56) ["video_name"]=> string(62) "/video/zhuzaogongye/6zhujianqingli/3qumaoci/ABB/ZZGYABB336.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(10979) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(146) "

行業:鑄造工業

應用:鑄件清理/去毛刺/發動機


" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1238) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(11573) } [9]=> array(38) { ["id"]=> int(6286) ["video_time"]=> string(19) "2020-02-11 17:23:56" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 21:05:48" ["industry"]=> string(3) "|1|" ["application"]=> string(6) "1,30,5" ["technology"]=> NULL ["video_four"]=> NULL ["video_title"]=> string(47) "汽車工業_白車身焊裝應用_ABB機器人" ["video_img"]=> string(44) "/industry/data/video/20200211/fBmwFbXH6W.PNG" ["video_brand"]=> int(56) ["video_name"]=> string(33) "/industry/20200211/DwTBxb7wcY.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(613) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(393) "

行業:汽車工業

應用:長安福特重慶焊裝車間-白車身生產線

可適用于該應用的ABB機器人為:ABB IRB 52/1.2ABB IRB 5500-23

" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1238) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "1" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(1) "0" ["play_time"]=> string(6) "0:3:27" ["video_views"]=> int(12933) } [10]=> array(38) { ["id"]=> int(36) ["video_time"]=> string(19) "2014-06-05 00:00:00" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-01 18:40:00" ["industry"]=> string(3) "|4|" ["application"]=> string(5) "|161|" ["technology"]=> string(5) "|162|" ["video_four"]=> int(0) ["video_title"]=> string(64) "Kuka Robot 庫卡機器人 塑料加工 注塑 取件&去澆口3" ["video_img"]=> string(57) "/public/upload/video/R164_Handling_of_car_cable_ducts.jpg" ["video_brand"]=> int(57) ["video_name"]=> string(93) "/video/suliaojiagong/1zhusu/1qujian&qujiaokou/kuka/video/R164_Handling_of_car_cable_ducts.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(17646) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> NULL ["video_description"]=> string(0) "" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1105) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> NULL ["to_index"]=> NULL ["to_hot_app"]=> NULL ["to_hot_ind"]=> NULL ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(18205) } [11]=> array(38) { ["id"]=> int(2323) ["video_time"]=> string(19) "2019-06-25 19:33:55" ["updated_at"]=> string(19) "2020-06-02 02:18:01" ["industry"]=> string(3) "|2|" ["application"]=> string(5) "|100|" ["technology"]=> string(0) "" ["video_four"]=> NULL ["video_title"]=> string(43) "金屬加工行業_弧焊_安川機器人 7" ["video_img"]=> string(33) "/industry/20170908/MEenyJnhzF.jpg" ["video_brand"]=> int(59) ["video_name"]=> string(33) "/industry/20170908/z5m2cp7pR4.mp4" ["video_recommend"]=> string(1) "2" ["video_hits"]=> int(11212) ["like"]=> int(0) ["video_state"]=> string(1) "1" ["video_pattern"]=> string(5) "scene" ["video_tags"]=> string(0) "" ["video_link"]=> string(0) "" ["video_file"]=> string(0) "" ["abstract"]=> string(0) "" ["video_description"]=> string(543) "

可適用于此應用的 安川機器人 型號有:MA2010;MA1400等;

應用:焊接

行業:金屬加工

配套設備有: 機器人、焊槍、變位機、焊機等設備相互協同運作以達到產品邊轉動邊焊接的效果

焊接行業通用解決方案推薦:推薦機器人:庫卡 KR5 ARC / 庫卡 MA1440   推薦焊機:MEGMEET / KEMPPI   推薦焊槍:TBI / STABLE ARC

" ["recommended"]=> int(0) ["sort"]=> int(99) ["is_system"]=> int(1) ["is_store"]=> int(1) ["store_id"]=> int(1237) ["status"]=> string(1) "1" ["is_del"]=> string(1) "N" ["type"]=> string(3) "|1|" ["show_ad"]=> string(1) "0" ["to_choice"]=> int(0) ["to_index"]=> int(0) ["to_hot_app"]=> int(0) ["to_hot_ind"]=> int(0) ["store_status"]=> int(1) ["is_new_focus"]=> string(0) "" ["play_time"]=> NULL ["video_views"]=> int(12017) } } ["industry"]=> object(Imrobotic\Database\StoreIndustry)#12 (14) { ["cfg_key"]=> string(5) "store" ["industry":"Imrobotic\Database\StoreIndustry":private]=> string(14) "store_industry" ["sth"]=> object(PDOStatement)#15 (1) { ["queryString"]=> string(66) "SELECT * FROM store_industry WHERE 1 AND id = ? AND is_show = ? ;" } ["link"]=> object(PDO)#7 (0) { } ["table_name"]=> string(14) "store_industry" ["table_alias"]=> string(0) "" ["pk"]=> string(2) "id" ["sql"]=> string(66) "SELECT * FROM store_industry WHERE 1 AND id = ? AND is_show = ? ;" ["clauses"]=> array(7) { ["select"]=> string(1) "*" ["join"]=> string(0) "" ["where"]=> string(0) "" ["group"]=> string(0) "" ["having"]=> string(0) "" ["order"]=> string(0) "" ["limit"]=> string(0) "" } ["params"]=> array(0) { } ["last_clauses"]=> array(7) { ["select"]=> string(1) "*" ["join"]=> string(0) "" ["where"]=> string(36) " WHERE 1 AND id = ? AND is_show = ? " ["group"]=> string(0) "" ["having"]=> string(0) "" ["order"]=> string(0) "" ["limit"]=> string(0) "" } ["last_params"]=> array(2) { [0]=> int(99) [1]=> int(1) } ["options"]=> array(8) { ["driver"]=> string(5) "mysql" ["host"]=> string(9) "127.0.0.1" ["port"]=> int(3306) ["dbname"]=> string(0) "" ["username"]=> string(4) "root" ["password"]=> string(0) "" ["charset"]=> string(7) "utf8mb4" ["options"]=> array(0) { } } ["server_options"]=> array(5) { [3]=> int(2) [19]=> int(2) [20]=> bool(false) [1000]=> bool(true) [1005]=> bool(true) } } ["brandIns"]=> object(Imrobotic\Database\Brand)#14 (14) { ["cfg_key"]=> string(9) "yy4_robot" ["pk"]=> string(8) "brand_id" ["brand":"Imrobotic\Database\Brand":private]=> string(9) "ecs_brand" ["sth"]=> NULL ["link"]=> object(PDO)#10 (0) { } ["table_name"]=> string(0) "" ["table_alias"]=> string(0) "" ["sql"]=> string(0) "" ["clauses"]=> array(7) { ["select"]=> string(1) "*" ["join"]=> string(0) "" ["where"]=> string(0) "" ["group"]=> string(0) "" ["having"]=> string(0) "" ["order"]=> string(0) "" ["limit"]=> string(0) "" } ["params"]=> array(0) { } ["last_clauses"]=> array(0) { } ["last_params"]=> array(0) { } ["options"]=> array(8) { ["driver"]=> string(5) "mysql" ["host"]=> string(9) "127.0.0.1" ["port"]=> int(3306) ["dbname"]=> string(0) "" ["username"]=> string(4) "root" ["password"]=> string(0) "" ["charset"]=> string(7) "utf8mb4" ["options"]=> array(0) { } } ["server_options"]=> array(5) { [3]=> int(2) [19]=> int(2) [20]=> bool(false) [1000]=> bool(true) [1005]=> bool(true) } } } } } [1]=> array(6) { ["file"]=> string(34) "/wwwroot/web/aio/Parith/Parith.php" ["line"]=> int(99) ["function"]=> string(6) "search" ["class"]=> string(23) "JiQiRen\Controller\Anli" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(34) "/wwwroot/web/aio/Parith/Parith.php" ["line"]=> int(55) ["function"]=> string(3) "web" ["class"]=> string(6) "Parith" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } [3]=> array(6) { ["file"]=> string(36) "/wwwroot/web/aio/wwwroot/jiqiren.php" ["line"]=> int(18) ["function"]=> string(3) "run" ["class"]=> string(6) "Parith" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } } ["previous":"Exception":private]=> NULL ["severity":protected]=> int(0) }
Undefined offset: 124|/wwwroot/web/aio/JiQiRen/Controller/Anli.php|157
Trace: 
#0 /wwwroot/web/aio/JiQiRen/Controller/Anli.php(157): Parith\Error::errorHandler(8, 'Undefined offse...', '/wwwroot/web/ai...', 157, Array)
#1 /wwwroot/web/aio/Parith/Parith.php(99): JiQiRen\Controller\Anli->search()
#2 /wwwroot/web/aio/Parith/Parith.php(55): Parith->web()
#3 /wwwroot/web/aio/wwwroot/jiqiren.php(18): Parith->run()
#4 {main}
王中王半头单双中特